Pracownicy niezależnej kancelarii biegłych rewidentów QUATRO sp. z o.o. posiadają szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu badań oraz przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009 Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Klientom QUATRO sp. z o.o. oferuje usługi bieżącego doradztwa podatkowego, sporządzania przeglądów podatkowych, audyty MSR oraz audyty podatkowe oraz inne usługi z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. Realizowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów QUATRO sp. z o.o. prace mają na celu zapewnienie wykonania obowiązków podatkowych, identyfikację ryzyk podatkowych, optymalizację zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa jak i prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami.

Atutem Kancelarii jest bogata wiedza i doświadczenie zawodowe jej właścicieli, którzy aktywnie uczestniczą w badaniach sprawozdań finansowych oraz pełna niezależność badania dająca gwarancję jego rzetelności i prawdziwości. Badania i przeglądy przeprowadzone są zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Usługi oferowane przez QUATRO sp. z o.o. wspomagają proces zarządzania w jednostkach gospodarczych poprzez indywidualizację proponowanych rozwiązań.

Audytorzy QUATRO sp. z o.o. specjalizują się w następujących obszarach:

  • badanie i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie niezależnych opinii (ekspertyz) dotyczących: oceny systemu rachunkowości, oceny systemu kontroli wewnętrznej, wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa, prawidłowości sporządzania i rozliczania inwentaryzacji,
  • analizy ekonomiczno - finansowe,
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
  • usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości i analizy finansowej,
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
  • doradztwo gospodarcze
  • przekształcenia jednostek w różne formy prawne (łączenie, podział, przekształcenie)

 

Polityka prywatności