Zespół pracowników QUATRO sp. z o.o. tworzą wybitni specjaliści posiadający wszelkie wymagane kwalifikacje, których dewizą jest profesjonalizm i niezależność. Połączenie zaangażowania, wiedzy oraz praktycznego doświadczenia jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług. W pracy wykorzystujemy metodologię zgodną z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz doświadczenie zdobyte z pracy w zespole biegłych świadcząc usługi dla podmiotów z udziałem kapitału polskiego, jak i zagranicznego.

 

Elżbieta Mularczyk - prezes Zarządu Quatro sp. z o.o., biegły rewident nr 10825.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Wykładowca współpracujący ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach organizowanych dla biegłych, w konferencjach międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, audytu, zarządzania i komunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych według Ustawy o rachunkowości jak również według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Doświadczenie zdobywała pełniąc przez wiele lat funkcję głównego księgowego w podmiotach gospodarczych różnych branż w tym również w korporacjach międzynarodowych.

Dorota Pietraszkiewicz - członek Zarządu Quatro sp. z o.o., biegły rewident nr 10102.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania w Katedrze Rachunkowości. Ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Jest czynnym wykładowcą z dziedziny finansów rachunkowości i doradztwa podatkowego oraz długoletnim współpracownikiem Stowarzyszania Księgowych w Polsce. Zna doskonale charakter i specyfikę pracy Zarządów spółek handlowych. Jest współtwórcą i założycielem technologicznej spółki JADMAR sp. z o.o. oraz jej wieloletnim członkiem Zarządu. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Obok umiejętności zarządzania podmiotami gospodarczymi posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jest uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji z zakresu rachunkowości zarządczej i podatkowej oraz autorem publikacji w prasie branżowej.

dr Monika Król-Stępień - członek Zarządu Quatro sp. z o.o., biegły rewident nr 10302.

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, wykładowca akademicki, trener. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski, Członek Rad Nadzorczych Spółek notowanych na GPW. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalista stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości i audytu. Wykładowca studiów podyplomowych i trener na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Polską Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków.

Anna Strzelczyk - biegły rewident rn 12658

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Gospodarki Narodowej. Kierunek Finanse i Bankowość dał jej specjalizację, którą konsekwentnie pogłębiała praktyką zawodową, a także studiami podyplomowymi w Katedrze Rachunkowości tej samej uczelni. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku głównego księgowego w podmiotach prawa handlowego o różnorakich profilach działalności - zarówno produkcyjnych, jak i handlowych i usługowych. Aktualnie zarządza finansami jednej z wiodących w swojej branży samorządowych spółek inwestycyjnych. W ramach tej pracy była m.in. odpowiedzialna za aspekty finansowo - księgowe i nadzór ekonomiczny nad jedną z największych w skali kraju inwestycji o charakterze medycznym. Kompetencje wynikające z rozwoju zawodowego nieustannie podnosi uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach branżowych, organizowanych dla biegłych rewidentów.

Agnieszka Puławska - biegły rewident 11208, współpracujący z Quatro sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie w Katedrze Rachunkowości. Ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe "Podatki" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków oraz w doradztwie rachunkowo-finansowej i gospodarczej jednostkom. Dużą wagę przywiązuje do dostarczania rzetelnej informacji zarządczej i rachunkowej. Biegły rewident stale podnoszący kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla biegłych (w tym m.in. "MSSF - warsztaty" prowadzone przez Ernst &Young Academy of Business). Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i grup kapitałowych. Audytor projektów dofinansowanych m.in ze środków Unii Europejskiej.

Alina Kusz - biegły rewident 10849, współpracujący z Quatro sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Ekonomii, kierunek Finanse i bankowość, specjalność bankowość. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości bankowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc funkcję głównego księgowego i zastępcy dyrektora w oddziałach banku PKO BP S.A. w Poznaniu i Wrocławiu. Biegły rewident stale podnoszący kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla biegłych (w tym m.in. "MSSF- warsztaty" prowadzone przez Ernst &Young Academy of Business). Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, szkół wyższych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i grup kapitałowych.

 

 

Polityka prywatności