Twoje księgi w najlepszych rękach

Jesteśmy
niezawodni

01

Gwarancja rzetelności

Badamy finanse, wspieramy zarządzanie, doradzamy i szkolimy. Robimy to od wielu lat i jesteśmy w tym świetni.
Zespół „QUATRO” sp. z o.o. to biegli rewidenci z szerokim długoletnim doświadczeniem audytorskim, szkoleniowym i zarządczym. Nasze zaangażowanie w realizację powierzonych nam zleceń daje klientom gwarancję rzetelnie przeprowadzonego badania w miłej atmosferze.

Wiedza, doświadczenie i ... wiele więcej

Zapewniamy najwyższy poziom usługi bieżącego doradztwa podatkowego, sporządzania przeglądów podatkowych, audytów MSR oraz audyty podatkowe oraz inne usługi z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. Realizowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów QUATRO prace mają na celu zapewnienie wykonania obowiązków podatkowych, identyfikację ryzyk podatkowych, optymalizację zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa jak i prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami.

Wspieramy
naszych
klientów.
Profesjonalnie.

Zespół ekspertów

Zespół pracowników QUATRO sp. z o.o. tworzą wybitni specjaliści posiadający wszelkie wymagane kwalifikacje, których dewizą jest profesjonalizm i niezależność.

Szeroka wiedza

W pracy wykorzystujemy metodologię zgodną z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz doświadczenie zdobyte w pracy dla podmiotów z udziałem kapitału polskiego, jak i zagranicznego.

02

Najlepsi specjaliści.

Zespół pracowników QUATRO sp. z o.o. tworzą wybitni specjaliści posiadający wszelkie wymagane kwalifikacje, których dewizą jest profesjonalizm i niezależność.

03

Znamy się na finansach.

Aktywnie uczestniczymy w badaniu sprawozdań finansowych oraz zapewniamy pełną niezależność badania dająca gwarancję jego rzetelności i prawdziwości.

Audyt finansowy - sprawozdanie z badania

Wyniki audytu są przedstawiane w postaci sprawozdania z badania biegłego rewidenta, który m.in. potwierdza możliwość kontynuowania działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie oraz że jej sytuacja finansowa nie jest poważnie zagrożona w okresie przynajmniej 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego.

Audyt finansowy - pomoc

Audyt to nie tylko kontrola – badanie często obejmuje także pomoc w rozwiązywaniu problemów księgowych, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności.

Zaufali nam