Agnieszka Puławska

Partner
kluczowy biegły rewident nr 11208
Specjalizacja
  • Firmy produkcyjne
  • Branża budowlana (budownictwo i projektowanie)
  • Firmy handlowe
  • Branża informatyczna
  • Branża hotelarska
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Działalność kantorowa
  • Działalność deweloperska
  • Audyty i rozliczanie dotacji unijnych
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie w Katedrze Rachunkowości. Ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe „Podatki” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków oraz w doradztwie rachunkowo-finansowej i gospodarczej jednostkom. Dużą wagę przywiązuje do dostarczania rzetelnej informacji zarządczej i rachunkowej. Biegły rewident stale podnoszący kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla biegłych (w tym m.in. „MSSF – warsztaty” prowadzone przez Ernst &Young Academy of Business). Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i grup kapitałowych. Audytor projektów dofinansowanych m.in ze środków Unii Europejskiej.