Alina Kusz

Partner
kluczowy biegły rewident nr 10849
Członek Regionalnej Rady Oddziału Regionalnego
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu
Specjalizacja
  • Sektor finansowy
  • Sprawozdania skonsolidowane
  • Podmioty powiązane
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Ekonomii, kierunek Finanse i bankowość, specjalność bankowość. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli.

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości bankowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc funkcję głównego księgowego i zastępcy dyrektora w oddziałach banku PKO BP S.A. w Poznaniu i Wrocławiu.
Biegły rewident stale podnoszący kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla biegłych (w tym m.in. „MSSF- warsztaty” prowadzone przez Ernst &Young Academy of Business).
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, szkół wyższych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i grup kapitałowych.