Danuta Włudyka

Partner
kluczowy biegły rewident nr 12271
Specjalizacja
 • Instytuty naukowe
 • Branża transportowa
 • Branża kolejowa
 • Branża budowlana (budownictwo i projektowanie)
 • Szkolnictwo wyższe
 • Branża handlowa
 • Branża usługowa (informatyczna, hotelarska)
 • Jednostki prowadzące działalność w zakresie użyteczności publicznej,
 • Firmy z branży produkcyjnej (meblarska, pcv, metalowe, porcelana, rolety, elektrotechnika)
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Działalność kantorowa
 • Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
 • Fundusze Ochrony Środowiska
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania w Katedrze Rachunkowości. Stale podnosi poziom wiedzy w podczas studiów podyplomowych, a także uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości, audytu, podatków, finansów oraz zarządzania.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe ww zakresie zdobyła pełniąc przez kilkanaście lat funkcję głównego księgowego w polskich i międzynarodowych podmiotach gospodarczych różnych branż oraz usługowo prowadząc księgi rachunkowe. Posiada również wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Jest właścicielką Biura Doradztwa Biznesowego zajmującego się oceną projektów inwestycyjnych, przygotowywaniem analiz, wycen i przeglądów spółek.