Edyta Świąder-Tańska

Aplikant

Specjalizacja

• Szkolnictwo wyższe
• Jednostki prowadzące działalność w zakresie użyteczności publicznej,
• Firmy z branży produkcyjnej (meblarska, pcv, metalowe, porcelana, rolety, elektrotechnika)
• Analiza procesów i wspieranie jednostek w opracowywaniu planów kont dla celów rachunkowości finansowej i zarządczej
• Kadry i płace

Wykształcenie

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie m.in. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej i podatkowej podmiotów, w tym również spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Kompetencje zdobywała w uznanych wrocławskich biurach rachunkowych oraz pełniąc funkcję głównego księgowego w podmiotach gospodarczych różnych branż w tym również w oddziale międzynarodowej korporacji.