Elżbieta Mularczyk

Partner Zarządzający
kluczowy biegły rewident nr 10825
Specjalizacja
  • Firmy produkcyjne i handlowe
  • Branża budowlana i nieruchomości
  • Branża usługowa (informatyczna, hotelarska)
  • Jednostki prowadzące działalność w zakresie użyteczności publicznej
  • Fundusze Ochrony Środowiska
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości oraz Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywała pełniąc przez wiele lat funkcję głównego księgowego w podmiotach gospodarczych różnych branż w tym również w korporacjach międzynarodowych oraz jako wykładowca współpracujący ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Od roku 2008 pełni funkcję Prezesa Zarządu Quatro Sp. z o.o.
Biegły rewident stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach organizowanych dla biegłych, w konferencjach międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, audytu, zarządzania i komunikacji.
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych.