Monika Król-Stępień

Partner Zarządzający
kluczowy biegły rewident nr 10302
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Dolnośląski
Specjalizacja
 • Branża transportowa
 • Branża budowlana, deweloperska i nieruchomości
 • Szkolnictwo wyższe
 • Branża handlowa
 • Branża informatyczna
 • Branża hotelarska
 • Jednostki prowadzące działalność w zakresie użyteczności publicznej,
 • Branża produkcyjna (meblarska, pcv, metale i odl,ewnictwo porcelana, elektrotechnika)
 • Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
 • Branża finansowa (udzielanie pożyczek, kantory)
 • Audyty i rozliczanie dotacji unijnych
 • IFRS (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej)
 • Szkolenia
Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, wykładowca akademicki, trener na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Polską Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków.

Doświadczenie

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski, Członek Rad Nadzorczych Spółek notowanych na GPW. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalista stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości i audytu.