01

Oferowane usługi

Audytorzy QUATRO sp. z o.o. specjalizują się w następujących obszarach:

  • badanie i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie niezależnych opinii (ekspertyz) dotyczących: oceny systemu rachunkowości, oceny systemu kontroli wewnętrznej, wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa, prawidłowości sporządzania i rozliczania inwentaryzacji
  • analizy ekonomiczno – finansowe
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości
  • usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości i analizy finansowej,
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • przekształcenia jednostek w różne formy prawne (łączenie, podział, przekształcenie)

Nasze specjalizacje

Realizowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów QUATRO sp. z o.o. prace mają na celu zapewnienie wykonania obowiązków podatkowych, identyfikację ryzyk podatkowych, optymalizację zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa jak i prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami.

Badania i przeglądy

Profesjonalne usługi rewizji finansowej świadczone przez biegłych rewidentów.

Analizy i Opinie

Wyciągamy wnioski z przeprowadzonych badań i sporządzamy opinie.

Szkolenia

Dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem z wielu obszarów.

Doradztwo

Wspieramy klientów w procesie podejmowania kluczowych decyzji.

Quatro Kancelaria Biegłych Rewidentów

Naszą siłą jest praca w zespole

doświadcznych
audytorów
0
ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW
0
ZBADANYCH
SPRAWOZDAŃ
> 0
KUBKÓW
KAWY 😉
0

Atutem Kancelarii jest bogata wiedza i doświadczenie zawodowe jej właścicieli, którzy aktywnie uczestniczą w badaniach sprawozdań finansowych oraz pełna niezależność badania dająca gwarancję jego rzetelności i prawdziwości. Badania i przeglądy przeprowadzone są zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Usługi oferowane przez QUATRO sp. z o.o. wspomagają proces zarządzania w jednostkach gospodarczych poprzez indywidualizację proponowanych rozwiązań.

Quatro Kancelaria Biegłych Rewidentów