Władysław Fałowski

Partner
kluczowy biegły rewident nr 820
Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Dolnośląski
Wiceprzewodniczący Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP
Specjalizacja
  • Branża budowlana
  • Szkolnictwo wyższe
  • Jednostki prowadzące działalność w zakresie użyteczności publicznej
  • Firmy z branży produkcyjnej
  • Organizacja rachunkowości
  • Środki trwałe
  • Konsolidacja podmiotów gospodarczych
  • Przekształcenia podmiotów gospodarczych
Wykształcenie

Technikum Ekonomiczne w Nowym Sączu (1966), Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu (1971), Studium Pedagogiczne (1973), doktor nauk ekonomicznych (1976), dyplomowany biegły księgowy (1979), biegły rewident (1992)

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenia zdobywał w indywidualnym i zespołowym badaniu różnych jednostek gospodarczych – początkowo jako dyplomowany biegły księgowy a następnie biegły rewident, w tym przez wiele lat Prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów
Jako członek samorządu biegłych rewidentów był członkiem KRBR, Skarbnikiem, członkiem wielu komisji, przewodniczącym KKN, wykładowca szkoleń obligatoryjnych, jest egzaminatorem Komisji Egzaminacyjnej, jest nadal aktywny w samorządzie.
Były nauczyciel akademicki (WSE, AE, UE we Wrocławiu) – głównie wykłady specjalistyczne, seminaria, studia podyplomowe.
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełnił i pełni różne funkcje we władzach i komisjach centralnych i oddziału dolnośląskiego, wykładowca (także w innych oddziałach), egzaminator