01

Zgrany zespół
sposobem na
sukces!

Zespół pracowników QUATRO sp. z o.o. tworzą wybitni specjaliści posiadający wszelkie wymagane kwalifikacje, których dewizą jest profesjonalizm i niezależność.

Połączenie zaangażowania, wiedzy oraz praktycznego doświadczenia jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług. W pracy wykorzystujemy metodologię zgodną z Międzynarodowymi Standardami Badania oraz doświadczenie zdobyte z pracy w zespole biegłych świadcząc usługi dla podmiotów z udziałem kapitału polskiego, jak i zagranicznego.

02

Poznaj nas!

Nasz zespół liczy 25 osób, w tym 14 biegłych rewidentów.

Monika Król-Stępień

Partner Zarządzający
kluczowy biegły rewident nr 10302
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce o/Dolnośląski

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, trener.
Jest członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

Elżbieta Mularczyk

Partner Zarządzający
kluczowy biegły rewident nr 10825

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wykładowca współpracujący ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.
Doświadczenie zdobywała pełniąc przez wiele lat funkcję głównego księgowego w podmiotach gospodarczych różnych branż w tym również w korporacjach międzynarodowych.

Dorota Pietraszkiewicz

Partner Zarządzający
kluczowy biegły rewident nr 10102

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Jest wykładowcą z dziedziny finansów rachunkowości i doradztwa podatkowego a także prelegentem wielu konferencji oraz autorem publikacji w prasie branżowej.

Teresa Cebrowska

Partner
kluczowy biegły rewident nr 432
Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Członek Komitetu Standardów Rachunkowości

Jest członkiem Rad Nadzorczych oraz doradcą z zakresu rachunkowości. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości. Specjalizuje się w standaryzacji rachunkowości, analizie finansowej i rewizji.

Władysław Fałowski

Partner
kluczowy biegły rewident nr 820
Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce o/Dolnośląski
Wiceprzewodniczący Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP

Posiada wieloletnie doświadczenia w indywidualnym i zespołowym badaniu różnych jednostek gospodarczych. Początkowo zdobywał je jako dyplomowany biegły księgowy, a następnie biegły rewident, w tym przez wiele lat Prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów

Alina Kusz

Partner
kluczowy biegły rewident nr 10849
Członek Regionalnej Rady Oddziału Regionalnego
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości bankowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc funkcję głównego księgowego i zastępcy dyrektora w oddziałach banku PKO BP S.A. w Poznaniu i Wrocławiu.

Danuta Włudyka

Partner
kluczowy biegły rewident nr 12271

Doświadczenie zawodowe ww zakresie zdobyła pełniąc przez kilkanaście lat funkcję głównego księgowego w polskich i międzynarodowych podmiotach gospodarczych różnych branż oraz usługowo prowadząc księgi rachunkowe.

Agnieszka Puławska

Partner
kluczowy biegły rewident nr 11208

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe "Podatki" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków oraz w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i grup kapitałowych. Audytor projektów finansowanych m.in ze środków Unii Europejskiej.

Anna Strzelczyk

Partner
kluczowy biegły rewident nr 12658

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego w podmiotach prawa handlowego o różnorakich profilach działalności - zarówno produkcyjnych, jak i handlowych i usługowych.

Elżbieta Makulska-Fałowska

Biegły rewident numer 13154, kontroler finansowy

Z-ca Dyrektora w Departamencie Rachunkowości Banku przez 12 lat, Country Controller (Dania, Republika Czeska, Irlandia) w firmie z branży IT

Katarzyna Dominas

biegły rewident nr 13619

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej i podatkowej podmiotów, w tym również spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Edyta Świąder - Tańska

Aplikant

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie m.in. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.

Marta Lepka

Aplikant

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie księgowości. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc funkcję kierownika księgowości w jednej ze spółek giełdowych oraz biurach rachunkowych.

Aleksandra Kalińska

Asystentka biegłego rewidenta

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w księgowości. Doświadczenie zawodowe zdobywała również podczas zagranicznego programu ERASMUS.

Sprawdzone metody

Nasza firma stosuje tylko sprawdzone metody, aby klient był pewny efektu naszej pracy. 

Bogate doświadczenie

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem. 

Wysokie standardy

Zawsze stosujemy się w naszej firmie do najnowszych przepisów prawnych i standardów, dzięki czemu świadczymy usługi na najwyższym poziomie.