Podejmując działania usługowe Kancelaria Biegłych Rewidentów Quatro sp. z o.o. współpracuje z wieloma cieszącymi się wysokim uznaniem przedsiębiorstwami, organizacjami i autorytetami w dziedzinie doradztwa księgowego i prawnego, audytu, informatyki oraz zarządzania. Na stałe zespół Quatro współpracuje z:

Teresa Cebrowska - wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 432. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktorat z zakresu rachunkowości i analizy finansowej wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodą im. S. Skrzywana uzyskany na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracuje w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości i analizy finansowej w tym takich pozycji książkowych jak: "Rachunkowość małych firm", "Wprowadzenie do rachunkowości spółek", "Rachunkowość finansowa i podatkowa", "Komentarz do ustawy o rachunkowości". Wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i rewizji finansowej organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i inne organizacje. Wiedzę i warsztat biegłego rewidenta doskonaliła podczas kursów, szkoleń i seminariów organizowanych w kraju i zagranicą przez znane zachodnie spółki audytorskie oraz Francuską Izbę Biegłych Rewidentów zarówno w kraju jak i zagranicą. Corocznie przeprowadza badania sprawozdań finansowych kilku jednostek. Opracowała kwestionariusze prywatyzacyjne przedsiębiorstw, uczestniczyła w opracowaniu wyceny przedsiębiorstwa i przygotowania do prywatyzacji wielu podmiotów, sporządzała na zlecenie Rad Nadzorczych opinie i ekspertyzy dotyczące oceny sytuacji majątkowo - finansowej i kondycji spółek. Jest członkiem Rad Nadzorczych oraz doradcą z zakresu rachunkowości. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości. Specjalizuje się w standaryzacji rachunkowości, analizie finansowej i rewizji.

 

 
dostawca technologii informatycznych dla optymalizacji biznesowych procesów gospodarczych oraz dostawcą usług księgowych i doradczych. Istnieje na rynku od 1991 roku. Specjalizuje się w analizach procesów biznesowych pod kątem ich optymalizacji kosztowej i podatkowej. Ponadto JADMAR sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie lokalnymi i rozproszonymi jednostkami gospodarczymi, optymalizując koszty, przyspieszając obieg dokumentów oraz dostarczając analityczne sprawozdania dla kadry zarządzającej. Wymienione rozwiązania zostały wdrożone z sukcesem i funkcjonują w wielu instytucjach związanych ze służbą zdrowia, w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych oraz usługowych. Działalność JADMAR sp. z o.o. jest ukierunkowana na trzy zasadnicze obszary funkcjonowania przedsiębiorstw: wdrażanie systemów wspierających zarządzanie, usługowe prowadzenie spraw prawno-rachunkowych i kadrowo - płacowych oraz projektowanie i realizacja infrastruktury sprzętowo - systemowej przedsiębiorstw. Wypracowana w ciągu 16 lat działalności metodyka została w 2007 roku poddana ocenie przez firmę Microsoft i od 2008 roku JADMAR sp. z o.o. posiada tytuł biznesowy Microsoft Certified Partner oraz Small Business Specialist. Systemem zarządzania w JADMAR sp. z o.o. objęte są wszystkie procesy w firmie, związane z obsługą klientów, tworzeniem sprawozdań, bezpieczeństwem oraz wytwarzaniem oprogramowania. Obecnie JADMAR sp. z o.o. zatrudnia około 50 wysoko wykwalifikowanych specjalistów: analityków, programistów, konsultantów i księgowych.

 

 
Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Rozbickiej - Cieślińskiej nawiązała współpracę celem kompleksowego świadczenia pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W ramach współpracy radca prawny Beata Rozbicka - Cieślińska oferuje swoje doświadczenie oraz szeroki wybór usług prawnych z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa spółek handlowych i gospodarczego, prawa pracy a także prawa administracyjnego. Domeną współpracującej radcy prawnej są biegła znajomość zagadnień objętych zakresem świadczonej pomocy prawnej, sprawność działania oraz skuteczność.

 

Polityka prywatności