Anna Strzelczyk

Partner
kluczowy biegły rewident nr 12658
Specjalizacja
  • Podmioty medyczne
  • Jednostki sektora publicznego
  • Przedsiębiorstwa handlowe
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej kierunek Finanse i Bankowość. Ukończyła również studia podyplomowe w Katedrze Rachunkowości tej samej uczelni.

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego w podmiotach prawa handlowego o różnorakich profilach działalności – zarówno produkcyjnych, jak i handlowych i usługowych.
Aktualnie zarządza finansami samorządowej spółki inwestycyjnej realizującej jedną z największych w skali kraju inwestycji o charakterze medycznym. Kompetencje wynikające z rozwoju zawodowego nieustannie podnosi uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach branżowych organizowanych dla biegłych rewidentów.